top of page

Kula Studio

VISUEL ANTROPOLOGI

Kula Studio tilbyder brugeranalyser, evalueringer og videoproduktion til både offentlige og private virksomheder, samt workshops i Digital Storytelling og kulturanalyse.

Om Kula Studio

Kula Studio er grundlagt og ejet af Emma Louise Kriegbaum Pedersen.

Jeg er uddannet visuel antropolog fra Aarhus Universitet i 2016 og har udført feltarbejde i Filippinerne og USA. Igennem en bred erfaring fra både den private og den offentlige sektor har jeg beskæftiget mig med bl.a. brugerinvolvering, filmproduktion, evalueringsdesign og udstillingsopsætninger. Særligt har jeg erfaring inden for arkitekturbranchen og digitalisering. 

I Kula Studio lægger jeg stor vægt på kreativitet, og jeg tror på, at de bedste ideer bliver vagt til live i samarbejde med andre. Derfor er jeg altid åben for kaste mig ud i projekter med nye samarbejdspartnere. 

Metode og misson

I Kula Studio arbejder jeg ud fra klassiske antropologiske metoder med dybdegående interviews og feltobservationer som de centrale elementer.

Mit værdisæt bygger på nysgerrighed og empati,

og min mission er at hjælpe virksomheder til at få en bredere

forståelse af deres brugere.

Med afsæt i den visuelle antropologi arbejder jeg med foto- og videomateriale, både når jeg indsamler viden og i vores formidling heraf.

bottom of page