top of page
Ydelser

Digital Storytelling - workshops

En workshop i Digital Storytelling foregår i en gruppe, hvor hver person fortæller en personlig historie i lyd og billeder. Gennem hele processen opfordres gruppemedlemmerne til at hjælpe hinanden. De lærer hinanden at kende og udvikler et trygt fællesskab, hvor man kan dele tanker og følelser, både tunge og de lette.


Ikke alle i samfundet har lige adgang til at udtrykke sig. Kortfilmene giver en stemme til befolkningsgrupper, der ellers ikke bliver hørt. På den måde er Digital Storytelling et værktøj, der styrker demokratiet og udveksling af personlige erfaringer.

Videoproduktion

Kula Studio tilbyder videoproduktion. Med udgangspunkt i den visuelle antropologi, som fokuserer på en empatisk indleven i både afsender og modtagers livsverden, arbejder jeg, i samarbejde med mine kunder, mod at skabe film, som vækker genklang hos såvel afsender som modtager.

Jeg tilbyder både portræt- og procesfilm, employer brandingfilm og videoguides til IT-systemer.

Kultur-workshop

Hvad karakteriserer lige netop din arbejdsplads eller forening? Hvad er I gode til? Hvad brænder I for? Og hvor vil I gerne bevæge jer hen?

Kula Studio faciliterer kulturanalyse-workshops, hvor vi sammen vil forsøge at besvare disse spørgsmål. 

Alt for mange workshops ender i en halvsløj stak post-its, som på trods af gode intentioner om opfølgning og videreudvikling, ender i glemmebogen. Jeg dokumenterer mine workshops og producerer, i samarbejde med jer, en kort film, der præsenterer resultatet af analysen. 

Brugerindsigter og evaluering

Jeg er drevet af en dyb nysgerrighed, og derfor elsker jeg at arbejde med brugerindsigter og evalueringer. Jeg observerer, stiller spørgsmål og analyserer mig frem til en dybdegående forståelse af mine kunder og deres brugere. 

Jeg bruger kameraet, som et aktivt researchredskab, både når jeg indsamler viden og i formidlingen heraf. Derfor afleverer jeg visuelle rapporter, hvor filmklip og billeder understøtter de indsigter jeg præsenterer.

Når det kommer til forståelsen af mennesker, tror jeg ikke på "one size fits all" løsninger, og derfor tilpasser jeg altid mine undersøgelses- og evalueringsdesign til den konkrete opgave. 

Interesseret i at høre mere?

Eksperimenter og fri leg

Jeg elsker at eksperimentere. Jeg elsker at idéudvikle. Jeg elsker at udfordre mig selv. Og jeg elsker at prøve nye ting af. 

I Kula Studio prioriterer jeg rum til læring og tid til kreativitet. Jeg skriver skøre digte, leger med podcastproduktion og kunsteksperimenter - både selv og sammen med andre.  

bottom of page